Werkwijze

hondenuitlaatservice (1)

Alvorens ik met uw hond ga wandelen probeer ik een zo goed mogelijke inschatting van het karakter uw hond  te maken. Dit gebeurd op basis van wat u mij vertelt tijdens het kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Aan de hand van dit gesprek gaan we samen met u en uw hond een stukje wandelen.  Als u besluit om van onze diensten gebruik te maken worden de algemene voorwaarden, sleutelcontract besproken en ondertekend. Tijdens de eerste wandeling doen we het rustig aan en gaat uw hond mee aan een uitlooplijn. Pas als de hond zich op zijn gemak voelt gaat de lijn af. Mits u natuurlijk hebt aangegeven dit niet te willen.

 

Duur van de wandeling:
Ik wandel minimaal één uur met u hond, Uw hond is er dus écht lekker uit en er is ruim voldoende tijd en gelegenheid voor spel en verkenning. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat het weer té slecht is dat het ook voor u hond geen pretje is. Bijvoorbeeld met onweer. Honden kunnen hier erg onrustig van worden. En veiligheid staat tijdens de wandeling altijd voorop!

Tijdstip van de wandeling:
De wandelingen zijn in 2 groepen verdeeld. De ochtendwandeling en de middagwandeling. 
De ochtendwandeling valt tussen 09:00 en 12:00 uur en de middag wandeling valt tussen 13:00 en 16:00 uur. Wilt u graag dat uw hond in het weekend een wandeling gaat maken is dat natuurlijk ook mogelijk.

Vervoer:
Uw hond word vervoerd in een Renault Kangoo. Deze auto is voorzien van comfortabele honden benches waarin uw hond veilig vervoerd kan worden!

Ophaalroute en -gebieden:
Tilburg, Goirle, Reeshof, Loon op Zand, en Kaatsheuvel.

Van huis:
Ook vraag ik hoe u op de hoogte wilt worden gehouden van de wandelingen.
Wij maken (met uw toestemming) regelmatig foto’s van onze wandelingen en posten
deze vervolgens dan op onze website of Facebook. Vaak vinden mensen het toch fijn om even te zien hoe het is geweest, en rond hoelaat de honden thuis waren. Dan sturen we als u dat fijn vind even een berichtje!

Tot slot:
Het aller belangrijkst is dat u en u hond vertrouwen in me krijgen . Ik ben het gelukkigst als ik het leven van zowel de hond als haar/zijn eigenaar kan veraangenamen door het leveren van kwaliteit en te doen waar ik voor sta. U kunt er op rekenen dat uw hond er beter van wordt!

* Wilt u wat anders dan dat ik hier beschreven heb? Dat kan natuurlijk ook! Neem daarvoor even contact met mij op!

huisregel

Hondenrijk zorgt ervoor dat uw hond in een roedel van maximaal 5 honden word uitgelaten. Dit betekend dat uw hond wel aan een aantal “huisregels” moet voldoen.

 1. De hond dient sociaal te zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 2. De hond dient de basiscommando’s te kennen (“Hier” / “Zit”) en niet-aangelijnd te kunnen lopen.
 3. Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor. Wel zal ik na iedere wandeling de hond handdoek droog maken.
 4. Loopse teven zijn niet toegestaan op de wandeling. Indien nodig zullen hier andere afspraken over worden gemaakt.

Betaling

 1. Hondenrijk werkt met strippenkaarten en losse wandelingen. Uiterlijk de 23e van de maand geeft U aan Hondenrijk door welke dagen van de aankomende maand ingepland zullen worden. Diensten worden aangeboden op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
 2. Afgesproken wandelingen kunnen niet worden geannuleerd. Verzetten naar een andere dag is eventueel mogelijk, mits er voldoende plek is.
 3. Indien door bijzondere omstandigheden de hond niet mee kan, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan Hondenrijk.
 4. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Hondenrijk.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen als niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan wordt.

Rechten en plichten opdrachtgever

 1. U zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is/zijn.
 2. U zorgt voor jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail en kennelhoest ( neusspray ) en zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 3. U informeert opdrachtnemer tijdig in geval van gezondheidsproblemen van de hond.
 4. U dient ten tijde van de te verrichten dienst telefonisch bereikbaar te zijn.

 Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Hondenrijk zal de hond op de afgesproken tijden ophalen en afleveren op het afgesproken adres.
 2. Hondenrijk laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 3. Hondenrijk is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 4. Hondenrijk heeft het recht de hond(en) los te laten lopen.
 5. Hondenrijk machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen aan diens hond, indien opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
 6. Hondenrijk behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 7. Hondenrijk behoudt zich het recht voor honden de hond(en) (tijdelijk) niet mee te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.
 8. Hondenrijk behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar kunnen opleveren voor andere onder haar hoede gestelde honden of personen.
 9. Hondenrijk behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk op non actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of persoonlijke omstandigheden. Ook bij extreme weersomstandigheden – dit ter beoordeling aan opdrachtnemer – behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het uitlaten te annuleren of te staken.
 10. Hondenrijk behoudt zich het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aansprakelijkheid

 1. U dient zelf een WA-verzekering te hebben. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
 2. Hondenrijk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald.
 3. Hondenrijk is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond. Hondenrijk zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
 4. Hondenrijk is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat dit te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

Dit staat ook bij de algemene voorwaarden beschreven. Lees het even goed door zodat misverstanden voorkomen kunnen worden!

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *