Vrouwen begrijpen honden beter dan mannen

Als je hond blaft, springt, gromt of kwispelt, probeer je je een idee te vormen van wat hij wil zeggen. Vrouwen blijken daar beter in te zijn dan mannen. Dat staat in een studie die werd gepubliceerd in Royal Society of Open Science. De wetenschappers concludeerden dat mensen in het algemeen best kunnen oppikken wat een hond probeert te communiceren als hij gromt, maar dat vrouwen beter zijn in hondentaal dan mannen.


Onderzoek suggereert dat honden en mensen dezelfde hersengebieden gebruiken en mogelijk ook dezelfde hersenprocessen om vocale uitingen van emoties te beoordelen. Het lijkt erop dat er biologische regels zijn voor zoogdieren en deze gedeelde processen helpen mensen om de geluiden van andere zoogdieren te begrijpen. Vrouwen zijn waarschijnlijk empathischer en sensitiever, waardoor ze beter in staat zijn om het gegrom van de honden te duiden. [welingelichtekringen.nl]