Kwakzalversprijs naar dierenartsen

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft zaterdag de Meester Kackadorisprijs gekregen. De prijs is een initiatief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die zich keert tegen personen en organisaties die zich inlaten met behandelingen die niet op wetenschap zijn gebaseerd. De jury oordeelde, dat de KNMvD de prijs verdiende, omdat die vereniging niets doet tegen alternatieve dierenartsen.
Ze hebben zich binnen de vereniging zelfs verenigd onder de naam ‘Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen’. De jury: ‘Het faciliteren van kwakzalverij door de KNMvD staat in schril contrast met de Evidence Based Diergeneeskunde, zoals aan dierenartsen wordt onderwezen aan de enige dierenartsenopleiding in ons land.’

Kandidaten
Voor de prijs waren vijf kandidaten genomineerd. Onder hen waren het Donders Instituut in Nijmegen en de Wageningse hoogleraar Huub Savelkoul. De laatste was genomineerd vanwege zijn samenwerking in een docententeam van de opleiding orthomoleculaire voedingsleer. In dat team werkt een aantal mensen, dat de vereniging aanmerkt als kwakzalvers en daar zou een wetenschapper zich niet mee moeten inlaten, oordeelde de vereniging.

Promotie
Het Donders Instituut werd genomineerd vanwege de promotie van Peggy Bosch. Ze onderzocht de heilzame werking van acupunctuur voor depressieve en schizofrene mensen. Uit haar onderzoek – dat volgens de vereniging niet goed is uitgevoerd – kwam naar voren, dat depressieve mensen met slaapproblemen aantoonbaar baat hebben bij acupunctuur. [gelderlander.nl]

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *