Honden kunnen foto’s kijken, liefst van soortgenoten

Onderzoekers verzamelden een aantal honden en lieten ze foto’s van honden en mensen zien. Een deel van de honden en mensen waren de honden bekend. Anderen hadden ze nog nooit gezien. De onderzoekers maten niet alleen hoelang de honden naar de foto’s keken, maar stelden ook de oogbewegingen van de honden vast. Zo konden ze achterhalen waar de honden precies naar keken wanneer ze een foto te zien kregen.

Uit het onderzoek blijkt dat honden langer naar foto’s van honden keken dan naar foto’s van mensen, ongeacht of ze die mensen en honden nu kenden of niet. Dat is in lijn met eerder onderzoek waaruit bleek dat honden liever naar foto’s van soortgenoten kijken. Verder bleek uit het onderzoek dat honden langer keken naar foto’s van gezichten en hondenkoppen die bekend waren. Ze namen die foto’s grondiger in zich op. [scientias.nl]