Hond en mens hebben een oervorm van jaloezie

Jaoezie was aan de mens voorbehouden. Maar nu blijkt ook een ander zoogdier deze emotie te kennen: de hond.

Daarvan zijn de twee Amerikaanse psychologen Christine Harris en Caroline Prouvost overtuigd geraakt nu ze proeven hebben uitgevoerd met 36 hondenbezitters, hun hond en een net echt lijkende knuffelhond. De knuffelhond kon blaffen, janken en met zijn staart kwispelen als een knop op zijn kop werd ingedrukt. De baasjes waren geïnstrueerd een minuut lang te spelen met de knuffelhond alsof het een echte hond was. De baasjes moesten daarbij hun eigen hond, die ook in de kamer aanwezig was, expliciet negeren.

Dat viel niet goed. Een kwart van de 36 honden vertoonde agressief gedrag en hapte naar de knuffelhond. Eenderde duwde zich tussen de knuffelhond en het baasje in. Ongeveer driekwart begon tegen zijn baasje of tegen de knuffelhond te duwen. Dat de relatie hond-mens een bijzondere is, staat vast. Honden zijn in staat de blik en gebaren van mensen te lezen. Ze hechten zich vaak meer aan een mens dan aan een andere hond.

Als die band bedreigd wordt, kunnen honden reageren zoals kinderen dat doen bij een ouder die aandacht geeft aan een broertje of zusje, stellen Harris en Prouvost nu vast. Ze noemen dit een oervorm van jaloezie. Het is nog niet zo complex dat honden de motieven en bedoelingen van de indringer kunnen inschatten, zoals bij een bedreigde liefdesrelatie tussen twee mensen. Bijzonder detail: 86 procent van de honden ging aan de kont van de knuffelhond ruiken alsof het een levende hond was. [nrc.nl]

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *